MicroEscenalaquàs

Divendres 28 i dissabte 29 de juny, a 19:30, 20:00 i 20'30 hores.

ALBARICOQUE

de Pilar Suay y Juan Fran Martos


SI NO TE IMPORTA

de Egea


AL LADO

de Jorge Orden