En aquesta edició no hi ha programat teatre infantil. Ho sentim molt i fem promesa de millorar.